(0326) 656 23 24 Merkez: Pınarbaşı Mah. İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. No:21/G PK 31230 İSKENDERUN / HATAY

Tarafsız Hizmet, Gizlilik ve Güvenlik Taahhütümüz

  1. ARTIBELGE Eğitim Kontrol Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. firmasının belgelendirmiş olduğu müşterilere ait bilgi, belge ve dokumanı müşterinin yazılı beyanı olmadan (Türkiye Cumhuriyetinin Yargı organları hariç), hiçbir kurum yâda kuruluş ile paylaşmayacağımı, gizliliğini koruyacağımı,
  2. ARTIBELGE ’nin diğer bölümleri ile olan ilişkilerimde, belgelendirme ve inceleme hizmeti verdiğim kuruluşa veya kişiye karşı tarafsızlığımı ve bağımsızlığımı koruyacağımı,
  3. ARTIBELGE yönetiminin, belgelendirme ve inceleme hizmetleri konusunda tarafsızlığımı ve bağımsızlığımı etkilemesine izin vermeyeceğimi ve her nereden gelirse gelsin hiçbir baskının kararlarımı etkilemesine izin vermeyeceğimi,
  4. ARTIBELGE Eğitim Kontrol Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. firmasından belge talebinde bulunan personelin yakınım olması durumunda (akraba, arkadaş vs.) belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında yer almayacağımı,
  5. Belge talebinde bulunan personel ile geçmişte ve/veya hali hazırda ticari ve menfaat ilişkileri içinde bulunmam durumunda belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında yer almayacağımı,
  6. ARTIBELGE ’den ayrılmam halinde firma özel bilgilerini, dokümanları, talimatları hiçbir kurum, kuruluş ve şahıslarla paylaşmayacağımı ve bu amaçla ARTIBELGE adını kullanarak bir belgelendirme faaliyetinde bulunmayacağımı,
  7. Belgelendirmeye ait uygunluk değerlendirmelerinde İlgili standart veya dokümanların gerektirdiği tüm kurallara uyacağımı,
  8. ARTIBELGE ’de statü gereği şahsıma bağlı çalışan personelde belgelendirme süreçlerinde herhangi bir menfi veya manevi sebepten kaynaklı baskıda bulunmayacağımı, ima etmeyeceğimi,
  9. ARTIBELGE Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi dâhilinde çalışmayan personel ile veya aynı çalışma sahasını kullanan tam zamanlı veya kısmi zamanlı diğer personeller ile Tarafsızlık, Gizlilik ve Güvenlik politikalarına uyacağımı,
  10. ARTIBELGE’de ABL:PSA:GTN:00…….:T  görev tanımımda yazılan  görevleri okuduğumu , anladığımı ve görevlerimi eksiksiz yerine getireceğimi,

Beyan ve taahhüt ederim.

EK.1: İlgili görev tanımı

AD SOYAD:

                                                                                                            TARİH:

İMZA: