(0326) 656 23 24 Merkez: Pınarbaşı Mah. İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. No:21/G PK 31230 İSKENDERUN / HATAY

Sınav Sistemi ve İçeriklerine İlişkin Bilgiler

Başvurunun Yapılması Başvurunun yapılabilmesi için aşağıdaki evrakların tamamlanması ve ARTIBELGE  Sarıseki Mah. E5 Yolu üzeri No:154/2  PK 31218  İSKENDERUN-HATAY adresine elden veya posta/kargo yolu ile sınav tarihinden 15 gün önce iletilmesi gerekir. Başvuru Evrakları Başvuru formu (Başvuru formu eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış olmalıdır. Resimli kimlik belgesi fotokopisi (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, evlenme cüzdanı belgelerinden herhangi biri) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, hesap fişi veya hesap ekstresi Yeterliliklerde gerekli ise sağlık raporu Başvuruların Değerlendirilmesi Başvuru yapan adaylar ARTIBELGE tarafından değerlendirmeye alınır.

Değerlendirme sonucu başvuru sahibine Telefon,faks, e-mail, posta, yüz yüze vs. ile bildirilir. ARTIBELGE sınav erteleme ve sınav iptal etme hakkına sahiptir. Her türlü sınav değişikliğinde adaylar bilgilendirilir. Sınavın ertelenmesi veya iptal edilmesi durumunda başvuru sahibinin isteğine bağlı olarak sınav ücreti iade edilebilir veya bir sonraki sınava kaydırılabilir. Başvurusu kabul edilen adayın geçerli bir mazeret sonucu sınava katılamaması durumunda adayın daha önceden yatırmış olduğu sınav ücreti talep etmesi halinde hesabına geri ödenir veya bir sonraki sınava ücret ödemeden katılabilir. Aday bu durumunu imzalı bir dilekçe ile ARTIBELGE sunmak zorundadır. SINAV Sınavların Yapılması Sınavlar iş güvenliği, kalite, teknik bilgi içeren test şeklinde teorik sınavlar yapılır. İnşaat işçisi yeterliliği için sözlü sınav yapılır. Yetkinliği ölçmek için performans (uygulama) sınavı yapılır. Sınavların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması Sınavlara giren aday zorunlu birimlerin hepsinden başarılı olmak zorundadır. Geçme notu yeterliliklere göre değişmektedir. Sınavlardaki değerlendirmeler sınav komisyonunda bulunan Sınav Değerlendiricileri tarafından MYK standartları doğrultusunda yapılır. Her bir yeterlilik birimine ait teorik veya performans sınavların herhangi birinden başarısız olan aday, başarısız olduğu birimden 1 yıl içerisinde ücretsiz olarak tekrar sınava girebilir. 1 yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan ya da kullandığı halde başarısız olan kişilerin tekrar her iki sınava (teorik ve uygulama) birden girmesi gerekmektedir.  Adayın sınavlarda başarılı olması halinde belgelendirme kararı alınır. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan Mesleki Yeterlilik Belgeleri kişinin başvuru formunda belirttiği teslimat bilgilerine göre teslim edilir.

ARTIBELGE ile belgeli kişi arasında karşılıklı olarak Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi imzalanır. Belge Geçerlilik Süreleri Belge geçerlilik süresi, Ulusal Yeterliliklerde belirtilen süreler baz alınmak koşulu ile, Alüminyum ve Çelik Kaynak Yeterliliklerinde seçilen yönteme göre 2 veya 3 yıl, diğer yeterliliklerde 5 (beş) yıldır. İlgili yeterliliklerde belirtilen şartlar sağlandığında bu süre yeterliliğe göre en fazla 5 yıl uzatılabilir. Belge uzatma süresi sonunda kişi çalıştığı alan ile ilgili teorik ve uygulama sınavlarına tekrar girmek zorundadır. Belge geçerlilik süreleri dolacak belgeli kişiler 3 ay öncesinden ARTIBELGE tarafından bilgilendirilir. Belgelendirilen kişinin görevleri Belgeli kişi Belgelendirme Sözleşmesindeki sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. İtiraz ve Şikayetler ARTIBELGE faaliyetlerine yönelik itiraz ve şikâyetler Web sitesi üzerinde oluşturulmuş itiraz ve şikâyetler bölümünden ayrıca firmamız iletişim araçlarının herhangi biri ile de yapılabilir. İtiraz veya şikâyetlerle ilgili alınan karar şikâyet sahibine yazılı olarak 30 iş günü içerisinde bildirilir. Eğer itiraz veya şikâyet 30 iş günü içerisinde karara bağlanamazsa itiraz veya şikâyet sahibine süreç konusunda bilgilendirme yapılır.