(0326) 656 23 24 Merkez: Pınarbaşı Mah. İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. No:21/G PK 31230 İSKENDERUN / HATAY

Sınav Genel Kuralları

TEORİK SINAVLARA İLİŞKİN KURALLAR

 1. Sınav süresince mevzuat gereği görsel ve sesli kayıt yapılacaktır.
 2. Sınavda toplam X soru bulunmaktadır. Toplam sınav süresi X dakikadır.
 3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile ilgili cevabınızı, cevap kağıdında o soru için ayrılmış olan yere belirgin şekilde işaretlemeyi unutmayınız.
 4. Her sorunun 1 doğru cevabı bulunmaktadır. Aynı soruda birden fazla şıkkı işaretlemeniz halinde cevabınız yanlış sayılacaktır.
 5. Sınav süresince sınavı tamamlayanlar haricindeki adayların sağlık problemleri dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanından ayrılması yasaktır.
 6. Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmaları ve konuşmaları yasaktır. Birbirleriyle yardımlaşan veya konuşan adaylara kopya işlemi uygulanacaktır.
 7. Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması gereken zorunlu ilaçlar haricinde yiyecek, içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
 8. Aksi belirtilmedikçe sınavlarda adaylar tarafından kullanılması yasak teçhizat ve ekipmanlar : Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo vb. haberleşme araçları; MP3 player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi vb. kayıt cihazları; Tablet, dizüstü bilgisayarı, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat vb. bilgisayar özelliği bulunan cihazlar; Müsvedde kağıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, cetvel, pergel, açıölçer vb. araçlar.
 9. Sınava başlamadan önce aday bilgileri kısmındaki imza kısmını ve cevap anahtarınızda yer alan kısımları imzalayınız.
 10. Adaylar sınav kurallarına ve görevlilerin tüm uyarılarına uymak zorundadır. Sınav kurallarına aykırı hareket edenler hakkında tutanak tutularak söz konusu kişi (ler) sınav salonundan çıkartılır.
 11. Adayların sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahları getirmesi yasaktır.
 12. Adaylar sınav süresince geçerli kimlik belgelerinden birini masanın üzerinde bulundurmak zorundadır.
 13. Soru kitapçığınızı görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol ediniz baskı hatası varsa görevlilerden kitapçığın değiştirilmesini isteyiniz.
 14. Her soru eşit puanlıdır. Yanlış cevaplar hesaplamaya dahil edilmez.
 15. Sınavın ilk 15 dakikasında dışarı çıkmak yasaktır.
 16. Sınav bitiminde soru kitapçığını görevlilere teslim ediniz. Soru kitapçığında eksik sayfa veya yırtık tespit edilirse sınavınız geçersiz sayılır.

PERFORMANSA DAYALI SINAVLARA İLİŞKİN KURALLAR

1)Adaylar sınava , sınav yapıcı tarafından belirtilen sınav saatinde başlamalıdır.
2)Adayların sınav esnasında birbirleri ile konuşmaları yasaktır.
3)Adaylar sınav alanlarında alınan tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uymak zorundadır.
4)Adaylar aşağıdaki hususlarda sınav kuralarına uyulması gerektiği konusunda uyarılmıştır.
    a)Delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahların sınav alanına getirilmemesi,
    b)Mobil cihazların kapalı hale getirilmesi,
    c)İlgili ulusal yeterlilikte ve kuruluş prosedürlerinde aksi düzenlenmediği sürece sınavlarda rehberin Genel Kurallar bölümündeki 5. Maddesinde sayılan alet/ekipmanların kullanılamayacağı,
    d)Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurulmaması, tütün ve tütün ürünleri kullanılmaması,
    e)Performans sınavı için sırasını bekleyen aday/adaylar  sınava katılan aday/adaylara herhangi bir müdahalede bulunmamalıdır.
    f) Performans sınavının her adımı puanlandırılacaktır ve birimleri ayrı ayrı değerlendirilecektir.
5) Adaylar’ın başvuru şartlarını yerine getirmediği, aday’ın yerine başkası’nın sınava girmesi durumunda adayın sınav’ı geçersiz sayılacaktır.
6) Sınav süresi toplam ………… dakikadır.(Herbir aday için)

MÜLAKAT SINAVLARA İLİŞKİN KURALLAR

1)Adaylar sınava , sınav yapıcı tarafından belirtilen sınav saatinde başlamalıdır.
2) Adaylar aşağıdaki hususlarda sınav kuralarına uyulması gerektiği konusunda uyarılmıştır.
    a)Delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahların sınav alanına getirilmemesi,
    b)Mobil cihazların kapalı hale getirilmesi,
    c)İlgili ulusal yeterlilikte ve kuruluş prosedürlerinde aksi düzenlenmediği sürece sınavlarda rehberin Genel Kurallar bölümündeki 5. Maddesinde sayılan alet/ekipmanların kullanılamayacağı,
    d)Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurulmaması, tütün ve tütün ürünleri kullanılmaması
3) Adaylar sınav süresince geçerli kimlik belgelerinden birini (Fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi) masanın üzerinde bulundurmak zorundadır.
4) Sınav süresi ………… dakikadır.