(0326) 656 23 24 Merkez: Pınarbaşı Mah. İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. No:21/G PK 31230 İSKENDERUN / HATAY

Sınav Başvuru Kılavuzu

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?

Mesleki Yeterlilik Belgesi;
1. Mesleği ile ilgili örgün ya da yaygın eğitim alamamış, diploması veya ustalık belgesi olmayan, ancak mesleğinde
kendini yetiştirmiş kişilerin mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden resmi bir belgedir.
2. Bağımsız, tarafsız ve güvenilir bir kuruluş tarafından Meslek Standartları esas alınarak yapılan sınavlarda elde edilen gerçek başarıyı belgeler. İşçiye ve işverene güven verir.
3. Belgesi olmayanlara göre öncelikli olarak işe girme imkanı sağlar.
4. Mesleğinde yükselmek isteyenlere referans olur. Kariyer yapmasını sağlar.
5. Dördüncü Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olanlar bağımsız olarak işyeri açabilme yetkisine sahip olurlar.
6. İşverenler açısından, eleman seçiminde ve istihdamında güvenilir bir belgedir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNE NASIL SAHİP OLUNUR?

Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olunabilmesi için;
1.Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca (MYK) yetkilendirilmiş bir kuruluşa, başvuru için gerekli şartları taşımak kaydıyla,
uygulanan prosedüre göre belgelendirme başvurusunda bulunmak ve kayıt olmak,
2.Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanan teorik ve performans (beceri) sınavlarına girmek.
3.Girdiği bu sınavlarda Mesleğin Ulusal Yeterliliğinde belirtilen ölçme ve değerlendirme esaslarına göre başarılı sayılmak gerekir.

BELGELENDİRME SINAVINA GİREBİLMEK İÇİN BAŞVURU NE ŞEKİLDE YAPILMAKTADIR?

Öncelikle Sınavına girmek istediğiniz Mesleki Yeterlilik ve Yeterlilik Seviyesi hakkında bilgi sahibi olmalısınız.
Bunun için;
Merkezimiz ve Sınav yeri personelinden, merkezin bu konudaki basılı materyallerinden,
Merkezimizin www.artibelge.com  İnternet sitesinden,
MYK’nın www.myk.gov.tr  İnternet sitesinden faydalanabilirsiniz.
Sınavına girmek istediğiniz Yeterlilik ve Seviyesini belirledikten sonra İnternet sitemizden veya
merkezimizden elde edeceğiniz form dilekçe ile başvurunuzu yapabilirsiniz. Gerekli diğer evraklarla birlikte başvuru formunun eksiksiz doldurulup imzalı olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

BAŞVURUDA HANGİ BELGELER İSTENMEKTEDİR?

Sınavlara Girecek Adaylar;
1 Adet Başvuru Belgesi (Eksiksiz Doldurulmuş ve Islak İmzalı)
1 Adet Ödeme Yapıldığına Dair Dekont
1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

YAPILAN BAŞVURULAR NASIL KABUL EDİLMEKTEDİR?

Merkezimiz sorumlusunca Başvuru formunuz ve diğer evraklar teslim alındıktan sonra kurum yetkililerince
uygunluk değerlendirmesine tabi tutulur. Uygunluk sonuçları başvuru sahiplerine duyurulur. Başvuruları uygun bulunmayanların evrakları iade edilir. Başvurusu uygun bulunanların kayıtları sınav harçlarının yatırıldığına dair banka dekontlarının teslim alınması suretiyle yapılır. Kayıtları yapılan adaylar ile sözleşme düzenlenerek sınav uygulama süreci başlatılır.

BAŞVURU SAHİBİ HANGİ HAKLARA SAHİPTİR ?

1.Merkezin belgelendirme faaliyetleri kapsamıda yer alan Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirilme Başvurusunda bulunabilir.
2.Başvuru sahipleri, sınava ilişkin bilgileri MYK Web Portalına girilmeden önce başvurularını iptal edebilirler. Başvurularını iptal eden adayların ödedikleri başvuru ücretleri bildirecekleri banka hesaplarına 7 (Yedi) gün içerisinde iade edilir. (Başvuru iptalleri başvuru sahiplerinin ıslak imzalı dilekçeleri ile gerçekleştirilir. İkiden fazla başvuru iptali yapan adayların daha sonra yapacakları başvuruları kabul edilmez)
3.Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca (MYK) kabul edilen Ulusal Yeterlilik esaslarına , Türk Akreditasyon Kurumu’ nca
(TÜRKAK) yapılan akrediteye esas olan standardın gerekleri çerçevesinde uygulanan prosedüre göre sınavlara girebilir.
4.Girdiği ilk sınavda başarısız olduğu takdirde ikinci sınava ücretsiz girebilir.
5.Başvuru, Sınavlar, Ölçme Değerlendirme, Belgelendirme, Gözetim vb. tüm belgelendirme süreçlerinde uygulanan işlem hakkında kişi veya içerik bazında itiraz ve şikayette bulunabilir.
6.Belgelendirme süreçlerinde şahsı ile ilgili ölçme ve değerlendirme uygulamaları ve sonuçları hakkında bilgi
edinebilir. Belgelendirme süreci uygulamalarına ilişkin konularda internet, telefon veya şahsen görüşmek suretiyle
bilgi edinebilir.

SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRETİ NE KADARDIR?

Merkezimizde yapılacak sınavların ücretleri; Yeterliliklerin, uygulanan sınav yöntemlerinin, sınav ortamlarının, sınav materyallerinin, değerlendirici sayılarının ve diğer maliyeti etkileyici durumların özelliğine göre her yeterlilik için farklı değerler arz etmektedir.

Sınav ve belgelendirme için uygulanan ücret tarifesine,

1. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun(MYK),  www.myk.gov.tr  İnternet adresinden, veya
2. Kuruluşumuzun,  www.artibelge.com internet adresinden ulaşabilirsiniz.