(0326) 656 23 24 Merkez: Pınarbaşı Mah. İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. No:21/G PK 31230 İSKENDERUN / HATAY

Şikâyet, İtiraz ve Öneriler

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER

 

İtirazlar, başvuru sahibi, adaylar veya belgelendirilmiş kişiler tarafından yapılabilir. Şikâyetler ise, başvuru sahibi, adaylar ve belgelendirilmiş kişilerin yanı sıra, işverenler, hizmet alanlar veya ilgili diğer kesimler tarafından yapılabilir.

Artıbelge web sitesinde tanımlanmış şikâyet ve itirazlar başlığı altından tüm ilgili taraflar gerekli taleplerini iletebilirler. Ayrıca taraflar telefon, e-mail ve yüz yüze de gerekli bildirimlerini gerçekleştirebilirler. İtirazlar başvuru sahipleri, adaylar veya belgelendirilmiş personeller tarafından haklarında alınmış olunan kararların üzerinden 1 yıl içerisinde yapılabilir aksi halde itiraz değerlendirmeye alınmaz.

Alınan tüm şikâyet ve itiraz bildirimleri ARTIBELGE tarafından değerlendirmeye alınır.

İtiraz talebinin gelmesinden itibaren 20 günü geçmeyecek şekilde itiraz sahibine yazılı olarak ilgili kanıtları ve değerlendirme kayıtları ile birlikte iletilir.

Şikayet ve İtiraz Formu için TIKLAYINIZ.