MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu 183 Mesleğe Çıkarıldı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 9 Nisan 2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 143’den 183 mesleğe yükseltilmiştir.

9 Nisan 2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan altıncı tebliğ ile 40 meslekte daha MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2021/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan 40 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (09.04.2022 tarihinden sonra) çalıştırılamayacaktır.

https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/haberler/36-departman3/4175-myk-mesleki-yeterlilik-belgesi-zorunluluuna-40-meslek-daha-lave-edildi