MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ VE KİMLİK KARTLARI ARTIK ÇİFT DİLDE

Uluslararası normlara ve akreditasyon standartlarına uygun olarak çift dilli şekilde yeniden tasarlanan belgelerin bu sayede uluslararası mecrada daha tanınır ve anlaşılır hale getirilmesi hedeflenmekte olup bu sayede ülkemizin nitelikli ve belgeli işgücünün serbest dolaşımı yönünde adımlar atılmıştır. Bununla birlikte MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin tasarımı çift dile uygun olacak şekilde ilgili tarafların görüşleri alınarak güncellenmiştir. Belgede Türkçe anadil olmak üzere ikinci bir dil yer alabilecektir. Bu yenilik sayesinde belgelerin Türkçe-İngilizce, Türkçe-Arapça şeklinde basılması mümkün hale getirilmiştir. Yapılacak çeviri işlemleri sonrasında Türkçe-Almanca ve Türkçe-Rusça gibi diğer dillerde de MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenebilir hale getirilebilecektir. 15 Ağustos 2019’dan itibaren basımı gerçekleştirilecek tüm belgeler otomatik olarak Türkçe-İngilizce olarak basılmaya başlanacaktır. Diğer dil seçenekleri için çeviri ve kontrol çalışmaları devam etmektedir.

15 Ağustos 2019’dan itibaren basımı gerçekleştirilecek tüm belgeler otomatik olarak Türkçe-İngilizce olarak basılmaya başlanacaktır. Diğer dil seçenekleri için çeviri ve kontrol çalışmaları devam etmektedir.