(0326) 656 23 24 Merkez: Pınarbaşı Mah. İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. No:21/G PK 31230 İSKENDERUN / HATAY

Gözetim Süreci ve Yeniden Belgelendirme

BELGE GÖZETİM ve TAKİP SÜREÇLERİ

Belgenin geçerlilik süresi belgenin düzenlendiği tarihte başlar ve ilgili Ulusal Yeterliliklere göre inşaat sektöründe 5 yıl kaynak sektöründe ise TS EN ISO 9606-1 Madde 9.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 3 yıl süresince geçerlidir. Belge geçerliliği, gözetimin gerçekleştirilmesi, akreditasyonun ve MYK yetkilendirilmesinin devam ettiği sürece sağlanır.

Belge gözetimi Artıbelge tarafından takip edilir. Gözetim tarihi geldiğinde Belge Gözetim Formu ile değerlendirme yapılır.

Gözetimin yapılıp belgenin devamı için gerekli şartlar:

İnşaat Programı kapsamında verilen belgelerde;

İlgili süre içerisinde işyerlerinden yeterliliklerde belirtilmiş süre için aksi halde 12 aylık SGK dökümünün alınması.

İşveren yetkilisince imzalanmış Çalışma Beyanı veya iş yerinden yazı alınması. Çalışma beyanına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Gözetim faaliyetinin yeterliliklerde belirtilen sürede aksi halde 36. ayın sonuna kadar tamamlanıp kuruma iletilmesi.

Yeterliliklerde belirtilen sürede 36. ay sonunda gözetim faaliyeti yapılmamış belgeler 2 ay süresince askıda kalır ve gözetim faaliyeti tamamlanması beklenir

Askı süresince gözetim faaliyetini tamamlamamış belgeler iptal edilir.

Çalışma beyan formu veya iş yerinden aldığı yazı, işveren yetkilisince kaşe ve imza edilmiş olmalıdır ve içeriğinde belge kapsamında çalıştığına dair ibareler ve çalışma zamanları yer almalıdır. İlgili yazıda kurum bilgileri, veriliş tarihi ve veren yetkili kişinin adı, soyadı, unvan bilgileri de yazının içeriğinde bulunmak zorundadır.

Gözetim faaliyetlerinin işleyiş süreci web sitesinde ve Belge Kullanım Sözleşmesinde belirtilmiştir. Gözetim evrakları elden veya kargo ile kuruluşa teslim edilebilir. Gözetim sonuçlarının değerlendirilmesi ve onaylarını ilgili sektör karar vericileri verir.

BELGE YENİLEME KARARLARININ VERİLMESİ

İnşaat sektöründe gözetim süreci tamamlanmış belgeli personelin, Ulusal Yeterlilik kapsamlarında her mesleğin gözetim süreleri belirlenmiştir. Bu durum için tutulan kayıtlar gözetim maddesindeki kayıtları ile aynıdır.

Kaynak sektöründe, belge süresi 3 yıldır. Belge süre dolduktan sonra aday tekrar sınava girer ve başarılı olduğunda belgesi tekrar yenilenir.