(0326) 656 23 24 Merkez: Pınarbaşı Mah. İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. No:21/G PK 31230 İSKENDERUN / HATAY

Gizlilik ve Güvenlik Politikamız

Artıbelge’nin yürüttüğü çalışmalar ile ilgili olarak, kendisine başkaları tarafından verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin Artıbelge’nin onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.