(0326) 656 23 24 Merkez: Pınarbaşı Mah. İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. No:21/G PK 31230 İSKENDERUN / HATAY

Engellilere Sağlanan Hizmetler

Sınavların öncesinde, sırasında ve sonrasında geçici veya sürekli özür ve engeli bulunan adayların özür ve engel durumlarından dolayı karşılaşabilecekleri sorunları ortadan kaldırarak sınav yapılabilmesini olumsuz yönde etkilememeye yönelik ARTIBELGE firmasının uygulanabilecek makul uygulama usul ve esaslar aşağıdaki gibidir:

 

Geçici veya kalıcı özür/engeli olanlar bu durumlarını ispatlamaları halinde aşağıdaki maddelerden yararlanabilir.

  • Sınav salonları imkanlar ölçüsünde özürlü, engelli ve itina gösterilecek adaylari göz önünde bulundurularak seçilir ve düzenlenir.
  • Sınav yapıcı tarafından sınav ya da sorular ile ilgili yapılacak olan duyuru ve hatırlatmalar özürlü adayların engel durumları göz önünde bulundurularak yapmaları sağlanır. (yüksek sesle uyarı ve gerekli olan uyarıların herkesin görebileceği bir yere yazılması)
  • İhtiyaç duyulması halinde özürlü adayların teorik ve pratik sınavlara yardımcı araç-gereçleri (İşitme cihazı, teleskopik gözlük, büyüteç v.b.) temin etmeleri halinde sınava girmeleri sağlanır.
  • Dil problemi olan adaylara ücreti aday tarafından karşılanmak şartı ile teorik ve performans sınavlarında yeminli tercüman görevlendirilir. Yeminli tercümanın ücreti sınava girecek adaydan alınır.
  • Engel durumlarına göre gerekiyorsa ayrı sınav salonu hazırlanır.
  • Duyma engeli olan adaylara performans uygulama senaryoları yazılı olarak verilir.
  • Yazma ve hareket etme güçlüğü çeken özürlü veya engelli adaylara yeterlilikte belirtilen maksimum sınav süresi verilir,
  • İhtiyaç duyulması halinde özürlü ve engelli adayların sınavlara ilaç, tıbbi malzeme ya da sıvı ile (diyabetik ekipmanlar vb.) girmelerine izin verilir.
  • Yapılacak ilgili sınavlarda her bir sınav için en fazla iki engelli aday sınava kabul edilebilir.

Bu talimatta yer alan hükümler ile ilgili olarak özürlü aday uyuşmazlık yaşarsa ya da bu talimatta tanımlanmamış bir engellilik durumu ve ihtiyacı ile karşılaşırsa ilgili Sınav Komisyonu konuyu görüşerek, karara bağlar.

Artıbelge Eğitim Kontrol Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.’nin teorik ve performans sınavını girmesi ve başarması uygun görülmeyen özür/engele sahip (ağır uzuv kayıpları, yüzde görme engeli ve eğitilememiş/öğretilememiş zihinsel engelliler vb.) adaylara sınava girmemeleri konusunda bilgilendirme yapar ve gerek görürse başvuruları reddeder.