(0326) 656 23 24 Merkez: Pınarbaşı Mah. İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. No:21/G PK 31230 İSKENDERUN / HATAY

Belgelerin Basılması Teslim Şartları ve Yenilenmesi

BELGELERİN TESLİMİ

Sınavlarda başarılı olan adayların belgelendirme kararı sonrasında düzenlenen MYK belgeleri adaylara en geç 40 gün içerisinde teslim edilmesi gerekir.

Belgelerin imzalanması ARTIBELGE’de Genel Müdürü tarafından yapılır. Adaylar Belgelendirme Sözleşmesini ıslak imzayla imzalamaları şartı ile belge teslimleri yapılır aksi halde belge teslimi yapılmaz. İki nüsha imzalanan sözleşmenin biri adaya teslim edilirken diğeri arşivlenir.

Teşvikten yararlanmayan adaylardan ayrıca belge ücreti alınır.

Kaynakçı belgelerine ek olarak TS EN EN 9606-1 e göre Kaynakçı Kalifikasyonu Test Sertifikası da ayrıca düzenlenir.

Hazırlanan belgeler Adayın başvuru formunda belirttiği adres ve kuruma imza karşılığı teslim edilir.

HATALI KAYIP vb. BELGELERİN YENİDEN BASILMASI

Belgeli kişinin belgesini kaybetmesi, belgenin yıpranması veya kişisel bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde,150 TL’si MYK Belge Basım Ücreti olmak üzere yeniden basım ücreti olarak 300 TL alınacaktır.