(0326) 656 23 24 Merkez: Pınarbaşı Mah. İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. No:21/G PK 31230 İSKENDERUN / HATAY

Belgelerin Askıya Alınması/İptali

BELGENİN ASKIYA ALINMASI GERİ ÇEKİLMESİ KARARLARININ VERİLMESİ

Belgeler şu başlıklarda askıya alınır,

Gözetim tarihi geçen belge sahipleri için belgeler öncelikle (6) ay askıya alınır ve gözetim sürecinin tamamlanması beklenir.

Belgelenmiş personelin Belge ve Logoların Yönetimi Prosedürünce olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda, belge iptal edilir.

İlgili kararlar ilgili sektördeki karar verici tarafından verilir.

BELGENİN İPTAL ŞARTLARI

Belgenin askıya alma süresi 6 aydan fazla olamaz. 6 ay sonra askıya alma sebebi ortadan kalkmamışsa belge iptal edilir.

Belgelendirme süreçlerinde belgelendirilmiş kişi tarafından logo kullanımda yapılan herhangi bir uygunsuzluğun tespitinde belge iptal edilir.

Belgelendirilmiş kişi ile imzalanan Belge Kullanım Sözleşmesi kapsamındaki hususlara aykırı davranması durumunda, belgenin uygunsuz kullanılması durumunda ve belge üzerinde tahribat yapılması durumunda kişinin belgesi iptal edilir.

Geçerlilik süresinin dolmasına bir ay kalan belge sahiplerine uyarı mesajı gönderilir. Uyarıyı değerlendirmek ve belgeyi yenilemek üzere başvurmak, belge sahibinin sorumluluğundadır. Aksi halde, belge iptal olur.

Belge sahibi hakkında, etik olmayan davranışlar, mesleki ahlak kurallarına riayet etmeme ve fiziksel olarak beceri kaybına neden olabilecek türden şikayetler ve bunlara ait kanıt varsa belge iptal edilir.

Belgenin iptal edilmesi durumunda personel belgelendirme sorumlusu MYK’yı bilgilendirir.